• slider 2

  Een gedegen implementatietraject, de sleutel tot succes.

 • slider 3

  Samen werken, samen sterk

 • slider 6

  Een onafhankelijke risicoscan geeft inzicht

 • slider 1

  Jarenlange ervaring, dat ziet u terug

 • slider 7

  Ouderenzorg verdient speciale aandacht, daar houden we rekening mee

Nelson Infectiepreventie Consultancy ondersteunt het gedachtegoed van de Green deal (reductie van CO2 uitstoot, circulair werken, medicijnresten uit water en een gezond makende leefomgeving), zie ook Green deal 

In de praktijk:

 • Bij zorginstellingen tijdens de werkzaamheden het gedachtegoed van de Green Deal agenderen
 • In de adviezen naar instellingen rekening houden met milieu aspecten;
  • Bij de keuze van alle geadviseerde producten is het milieu een criterium
  • Reusable als disposable niet hoeft. (Mits reusable niet milieubelastend is)
  • Reiniging als desinfectans niet nodig is.
  • Milieuvriendelijke desinfectantia kiezen; geen chloor, geen glutaaraldehyde
  • Reiniging met microvezel ipv reinigingsmiddelen
  • Hergebruik van warmte en lucht in luchtbehandelingsystemen
  • Besparing van water door wassen zonder water
  • Beperking van antibiotica gebruik
 •  Als persoon milieu bewust zijn

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

bacterie klein

Steeds meer gezondheidszorginstellingen krijgen in toenemende mate te maken met de verspreiding van (resistente) micro-organismen. In een dergelijke situatie is het belangrijk om aan bronopsporing te doen en informatie te geven over de besmettingsrisico’s en preventieve maatregelen.

Nelson Infectiepreventie Consultancy kan hierin ondersteunen, als ook bij de communicatie tijdens de outbreak en het opstarten van een intern outbreak team.

samenwerken klein

Soms kan het nodig zijn om de continuïteit van de dienstverlening te borgen, bijvoorbeeld bij een vacature, onderbezetting of ziekte of (zwangerschaps)verlof van de aanwezige deskundige infectiepreventie.
Soms is de organisatie zo klein, dat slechts ondersteuning van een deskundige infectiepreventie nodig is voor een beperkt aantal dagdelen.
Soms heeft een organisatie behoefte aan een specifiek advies (b.v. bij bouw- en verbouw) of advisering on demand.
Met Nelson Infectiepreventie Consultancy kunt u afspraken maken over consultancy en detachering.

leren klein

Scholing is een belangrijk instrument om medewerkers bekwaam en bewust te maken van de infectiepreventie maatregelen. Het is ook een essentieel onderdeel in het implementatie traject van de protocollen.

Nelson Infectiepreventie Consultancy biedt scholingen in verschillende vormen aan:

 • Onderwerp gericht
 • Competentie gericht
 • Resultaat gericht
 • Probleem gestuurd

Nelson Infectiepreventie Consultancy heeft een breed scala aan korte trainingen en cursussen, maar ook langere scholingstrajecten behoren tot de mogelijkheden, zoals het begeleiden van een deskundige infectiepreventie i.o. of het opleiden en begeleiden van contactpersonen infectiepreventie of aandachtsfunctionarissen infectiepreventie.

Nelson Infectiepreventie Consultancy is ook ervaren in het ontwikkelen van:

 • E-learning modules op maat
 • Voorlichtingsmaterialen (folders, posters, informatiekaarten etc.) voor medewerkers, patiënten en bezoekers

Jolande Nelson-Melching

Dwingeloostraat 30

5043  HE Tilburg

06-28469009

info@infectiepreventieconsultancy.nl   

Gecertificeerd door VHIG

VHIG2

Gecertificeerd door: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

NVZ