Audit

iauditor jolande 1 web

Om inzicht te krijgen in de infectiepreventie risico’s waaraan een instelling, locatie of afdeling bloot staat, kan een externe audit door een onafhankelijk deskundige wenselijk zijn.

Dit kan op verschillende manieren:

  • Een systeem audit, waarbij de gehele organisatie of alle processen worden beoordeeld op infectiepreventie risico’s
  • Een quickscan, waarbij slechts één infectiepreventie onderdeel wordt beoordeeld, bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne, handhygiëne, opslag steriele medische hulpmiddelen, isolatie maatregelen, reiniging, desinfectie, voedselveiligheid etc.
  • Een risicoscan, waarbij een aantal relevante risico’s worden gemeten

Nelson Infectiepreventie Consultancy heeft in samenwerking met de afdelingen infectiepreventie van het St. Elisabeth ziekenhuis, Tilburg en het Amphia ziekenhuis, Breda een risicoscan ontwikkelt voor de verpleeghuiszorg. Door de resultaten weer te geven in een plot, is in één oogopslag te zien welke risico’s aandacht behoeven.


Uiteraard verzorgt Nelson Infectiepreventie Consultancy van iedere audit een rapportage met conclusies en adviezen binnen een termijn van twee weken na het uitvoeren van de audit.

Jolande Nelson-Melching

Dwingeloostraat 30

5043  HE Tilburg

06-28469009

info@infectiepreventieconsultancy.nl   

Gecertificeerd door VHIG

VHIG2

Gecertificeerd door: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

NVZ